حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۱۱/۲
تیپ های کسب و کار
مطب پزشک عمومی


شرایط کار آفرین : فارغ التحصیل مقطع دکترای عمومی امکانات لازم جهت ایجاد مرکز : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه تجهیزات : ست کامل تشخیص ، اتوسکوپ افتالمسکوپ ، دیکتافون ، میکروجت ، برانکارد، تخت عمل جراحی ، توالی اورژانس ، کپسول اکسیژن ...
نیروی انسانی مورد نیاز :
پزشک عمومی – پرستار یا بهیار – منشی
اشتغالزایی : حداقل 2 نفر
ابعاد اقتصادی طرح : برآورد هزینه راه اندازی مرکز : 000/000/100 تا 000/000/250 ریال
مرکز خدمات مشاوره ای ، روانشناسی
شرایط کارآفرین :
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی ، روانپرستاری
امکانات مورد نیاز : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه
تجهیزات : میز و صندلی ، تلفن ، کامپیوتر ، اسباب بازی برای کودکان و ...
نیروی انسانی مورد نیاز : روانشناس بالینی با مدرک دکترا با ارشد برای سرپرستی ، روانپرستار ، روانشناسی بالینی (کارشناس) 1 نفر روانشناس بالینی (ارشد) 2 نفر ، مشاور مذهبی 1 نفر ، منشی اشتغال زایی : حداقل 5 نفر
برآورد هزینه راه اندازی مرکز 000/000/150 ریال
مرکز مشاوره خدمات پرستاری و ارائه خدمات بهداشتی درمانی در منزل
شرایط کارآفرین : فارغ التحصیل در یکی از رشته های دکترای عمومی ، لیسانس پرستاری ، لیسانس روانشناسی بالینی
امکانات مورد نیاز : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه
تجهیزات : میز و صندلی ، تلفن ، وسایل و ابزار تزریقات ، دستگاه فشار خون ، ست و کیف احیاء ، ست کامل تشخیص ، کپسول اکسیژن و آمبولانس
نیروی انسانی مورد نیاز : مدیر تیم پزشکی ( دارا بودن دانشنامه دکترای حرفه ای ) ، پرستار ، بهیار ، فیزیوتراپ ، تلفنچی ، راننده ، 1 نفر کادر اداری جهت پذیرش و تکمیل پرونده
اشتغال زایی : در صورت فعالیت حداقل 3 نفر برای هر شیفت
ابعاد اقتصادی طرح : برآورد هزینه راه اندازی مرکز : 000/000/250 ریال
مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد
1 – مراکز پیشگیری از اعتیاد :
شرایط کارآفرینی : فارغ التحصیل مقطع دکترا
امکانات مورد نیاز : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.
تجهیزات : حداقل 2 تخت بستری ، وسایل پیشگیری از بحران و کمک های اولیه ، میز تحریر ، کامپیوتر ، تلفن
نیروی انسانی مورد نیاز : متخصص روانپزشک حداقل 1 نفر ، پزشک عمومی حداقل 1 نفر ، روانشناس بالینی (ارشد) 1 نفر، مشاور (کارشناس ارشد ، کارشناس مشاور) مددکار اجتماعی (کارشناس) 1 نفر ، پرستار حداقل 1 نفر ، منشی ، نگهبان
اشتغال زایی : حداقل 4 نفر
برآورد هزینه راه اندازی مرکز 000/000/200 ریال
فیزیوتراپی
کارآفرین : فارغ التحصیل مقطع تخصصی طب فیزیکی یا دانشنامه لیسانس و بالاتر در رشته فیزیوتراپی .
امکانات مورد نیاز : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت ( درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه
تجهیزات : دیاتومی US ، IR ، UV ، raction ، استیمولاتوز ، IF ، favadic ، Tens ، IDC ، پله ، پارالل شولد روپل ، یولی ، فریم ، صندلی کوالار ، وزنه های مربوطه ، دوچرخه ثابت
نیروی انسانی مورد نیاز : متخصص طب فیزیکی ، کارشناس فیزیوتراپی ، تکنسین ، منشی ، نگهبان
اشتغال زایی : حداقل 3 نفر
ابعاد اقتصادی طرح : برآورد هزینه راه اندازی مرکز 000/000/300 ریال
شنوائی سنجی
کارآفرین : فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و بالاتر در رشته ادیومتری
امکانات مورد نیاز : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.
تجهیزات : ادیومتر AC ، میدانس AZ27 ، دستگاه تمپانوگراف ATZC ، اتوسکوپ ABR ، دستگاه تست سمعک EGDHAT ، ادیومتر AC5 ، دستگاه امپدانس AZ7R
نیروی انسانی مورد نیاز : کارشناس اپتومتری ، منشی ، دستیار کارشناس .
اشتغالزایی : در حدود 2 نفر
ابعاد اقتصادی طرح : برآورد هزینه راه اندازی مرکز 000/000/300 ریال
بینایی سنجی
کارآفرین : فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و بالاتر در رشته اپتومتری
امکانات مورد نیاز : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.
تجهیزات : عینک آزمایش trial frmc ، اسئیت لامپ ، افتالموسکوپ ، رتینوسکوپ ، چارت بینائی دور و نزدیک ، جعبه عینک ، کراس سلندر ، تست میدان دید ، تست دید بعد ، لنزومتر ، Prisaber، دستگاه سینوپترمری
نیروی انسانی مورد نیاز : اپتومتریست ، دستیار اپتومتریست ، منشی
اشتغالزایی : حداقل 2 نفر
ابعاد اقتصادی طرح : هزینه راه اندازی مرکز 000/000/350 ریال
گفتار درمانی
کارآفرین : فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و بالاتر در رشته گفتار درمانی
امکانات مورد نیاز : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.
تجهیزات : دستگاه تربیت گفتار گروهی 70A، لکنت شکن دیجیتال 70D.S، دستگاه تربیت گفتار فردی 70A، دستگاه Vocalc ، دستگاه Muster language LM7z ، دستگاه Specchtraining GqA ، تخت معاینه ، دستگاه ضبط صوت.
نیروی انسانی مورد نیاز : گفتار درمان گر کمکی ، منشی ، نیروی خدمات
اشتغالزایی : حداقل 2 نفر
ابعاد اقتصادی طرح : هزینه راه اندازی مرکز 000/000/200 ریال
شرکتهای آمبولانس خصوصی
کارآفرین : فارغ التحصیل گروه پزشکی به صورت حقیقی یا حقوقی ( اما مسئول فنی حتما" باید دارای دانشنامه پزشکی باشد) .
امکانات : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (درمان ) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.
تجهیزات : حداقل آمبولانس و امکانات لازم.
اشتغالزایی : در حدود 15 نفر
ابعاد اقتصادی طرح : برآورد هزینه راه اندازی مرکز 000/000/500 ریال
فروش عینک طبی
کارآفرین : فارغ التحصیل مقطع لیسانس و بالاتر در رشته اپتومتری
امکانات : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (درمان ) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.
تجهیزات : دستگاه سینوپترومری Prisaber ، لنزومتر ، چارت بینائی نزدیک و دور ، جعبه عینک ، کراس سلندر ، تست میدان دید ، افتالمسکوپ ، رتینوسکوپ ، عینک آزمایش Trial Frame نیروی انسانی مورد نیاز : اپتومتریست ، دستیار ، منشی
اشتغالزایی : حداقل 3 نفر
ابعاد اقتصادی طرح : برآورد هزینه راه اندازی مرکز 000/000/300 ریال
تولید اعضاء مصنوعی
کارآفرین : فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و بالاتر در رشته اعضای مصنوعی ، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته مهندس پزشکی
امکانات : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (درمان ) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.
تجهیزات : ابزار و وسایل ساخت پروتز و اروتز نیروی انسانی مورد نیاز : مدیر فنی ، پزشک ، کارشناس پروتزهای مصنوعی ، منشی ، خدمات
اشتغالزایی : 4 نفر
ابعاد اقتصادی طرح : براورد راه اندازی طرح 500000000
تعاونی بهداشتی درمانی
کارآفرین : 7 نفر که 4 نفر حتما عضو گروه پزشکی و پیراپزشکی و 3 نفر سایر رشته ها
امکانات مورد نیاز : داشتن فضای مناسب در حدود 80 متر مربع
تجهیزات : دفتری ، میز ، صندلی ، کامپیوتر ، تلفن و ...
اشتغالزایی : بسته به مشارکت در طرحهای تعاونی بهداشتی 100 – 10 نفر
ابعاد اقتصادی طرح : برآورد هزینه راه اندازی مرکز 000/000/200 ریال
خدمات بهداشت حرفه ای
شرایط کارآفرین : فوق لیسانس بهداشت حرفه ای ، لیسانس بهداشت حرفه ای
امکانات لازم جهت ایجاد مرکز : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (درمان ) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.
تجهیزات : تجهیزات اداری ( میز ، صندلی ، تلفن ، فاکس ، کامپیوتر، پرینتر و ...) دستگاه صدا سنج ، نورسنج ، و ...
نیروی انسانی مورد نیاز : کارشناس بهداشت حرفه ای 2 نفر ، منشی 1 نفر
اشتغالزایی : حداقل 3 نفر
ابعاد اقتصادی طرح : 000/000/100ریال
آزمایشگاه صنوف
شرایط کارآفرین : فارغ التحصیل مقطع کارشناسی بهداشت محیط
امکانات لازم جهت ایجاد مرکز : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (درمان ) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.
تجهیزات : تجهیزات اداری ( میز ، صندلی ، تلفن ، فاکس ، کامپیوتر، پرینتر و ...) تجهیزات و لوازم آموزشی
نیروی انسانی مورد نیاز : کارشناس بهداشت حرفه ای ، منشی ، کارشناس مسئول ، نیروی خدماتی
اشتغالزایی : حداقل 4 نفر
ابعاد اقتصادی طرح : 000/000/100ریال
شرکتهای خدماتی سم پاشی
نیروی کارآفرین : فارغ التحصیل مقطع کارشناسی بهداشت محیط
امکانات لازم جهت ایجاد مرکز : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (معاونت بهداشتی) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.
تجهیزات : تجهیزات اداری ( میز ، صندلی ، تلفن ، فاکس ، کامپیوتر، پرینتر و ...) دستگاههای سم پاشی سموم مورد نیاز ، لوازم حفاظت فردی و ایمنی نیروی انسانی مورد نیاز : کارشناس بهداشت محیط ، نیروی خدماتی حداقل 2 نفر ، منشی ، فروشنده
اشتغالزایی : حداقل 4 نفر
ابعاد اقتصادی طرح : 000/000/100ریال
طب کار
شرایط کارآفرین : متخصص طب کار ، پزشک عمومی دارای مدرک بازآموزی طب کار و موفق در آزمون سراسری اخذ مجوز طب کار
امکانات لازم جهت ایجاد مرکز : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (معاونت بهداشتی) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.
تجهیزات : تجهیزات اداری ( میز ، صندلی ، تلفن ، فاکس ، کامپیوتر، پرینتر و ...) دستگاه اسپیرومتری ...
نیروی انسانی مورد نیاز : پزشک عمومی یا متخصص طب کار ، کارشناس محیط حرفه ای (2 نفر) منشی
اشتغالزایی : حداقل 4 نفر
ابعاد اقتصادی طرح : 000/000/100ریال
لابراتوار پروتزهای دندانی
نیروی کارآفرین : تکنسین پروتزهای دندانی
امکانات لازم جهت ایجاد مرکز : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (معاونت درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.
تجهیزات : لوازم اداری ، کوره پرسلند ، کمپرسور ، دستگاه لولتراسونیک و ...
نیروی انسانی مورد نیاز : تکنسین پروتزهای دندانی ، منشی ، بازاریاب
اشتغالزایی : حداقل 3 نفر
ابعاد اقتصادی طرح : 000/000/100ریال
مرکز مراقبت از سالمندان
نیروی کارآفرین : فارغ التحصیل مقطع پزشکی ، روانشناس ، روانپرستار ، لیسانس پرستاری و بالاتر در رشته روانشناسی
امکانات لازم جهت ایجاد مرکز : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (معاونت درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.
تجهیزات : شامل : تجهیزات دفتری و هتلینگ براساس استاندارد ( میز ، صندلی ، تلفن ، فاکس ، کامپیوتر ... ).
نیروی انسانی مورد نیاز : پزشک ، پرستار ، مددکار (مشاور) ، مدیر ، منشی ، اپراتور ، نیروی خدماتی ، بهیار
اشتغالزایی : در حدود 5 نفر
ابعاد اقتصادی طرح : برآورد هزینه راه اندازی مرکز 000/000/200ریال
مطب های مامائی
نیروی کارآفرین : فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و به بالاتر در رشته مامائی
امکانات لازم جهت ایجاد مرکز : داشتن فضای مناسب براساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تأسیس از معاونت سلامت (معاونت درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.
تجهیزات : تخت ژینکولوژی ، هیسترومتر ، تخت زایمان، هیسترسکوپ ، کپسول Co2 اسپلکوم ، فیتال مانیتورینگ ، ساکشن کورت ، ساکشن واکیوم ، ست کامل تشخیص ، میکروجت ، ترالی اورژانس ، کپسول اکسیژه اتوسکوپ افتالمسکوپ
نیروی انسانی مورد نیاز : کارشناس مامائی ، بهیار ، منشی
اشتغالزایی : در حدود 2 نفر
ابعاد اقتصادی طرح : برآورد هزینه راه اندازی طرح 000/000/100ریال
مراجع ذیربط جهت راه اندازی مراکز در تمامی موارد بال باید مجوزهای صدور پروانه با توجه به نوع فعالیت از مراکز زیر اخذ شود.
- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت اخذ مجوز
- دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سازمان انرژی اتمی ، سازمان نظام پزشکی ، دانشکده های علوم پزشکی ، سازمان بهزیستی ، سازمان نظام پرستاری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر ، اداره اماکن ، سازمان ملی جوانان ، اداره تشخیص هویت ، اداره راهنمایی و رانندگی شیوه بازاریابی جراید ، آگهی ، تبلیغات در رسانه های جمعی ، قرارداد با بیمارستانها ، معرفی مراکز درمانی بزرگ جهت خدمات درمانی پس از ترخیص بیمار ، همکاری با مراکز بهزیستی ، نیروی انتظامی و بازپروری بررسی قابلیت افزایش ظرفیت شغلی تغییر آهنگ زندگی سنتی به زندگی شهرنشینی سبب شده که دیگر مناسبات گذشته را نتوانیم الگوی شرایط امروز خود قرار دهیم با گسترش زندگی ماشینی بر مشکلات و تنش انسانهای امروزی افزوده می گردد و میزان ابتلا به انواع بیماریها افزایش می یابد .
در نتیجه نیاز به مراکز پیشگیری ، تشخیص و درمانی افزایش پیدا می کند و در هر منطقه یک یا چند مرکز خدماتی می تواند ایجاد گردد تأسیس این مراکز در نقاط مختلف دسترسی بیماران به خدمات فوق را سهل تر و سریع تر می نماید.
نتایج حاصل از راه اندازی مرکز
1 – بهبود وضعیت اقتصادی
2 – ایجاد اشتغال
3 – کاهش نرخ بیکاری برای قشر کثیری از جامعه به خصوص برای فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
4 – کاهش بیماریها و افزایش سلامت افراد جامعه
5 – بهبود روابط بین خانواده و والدین و فرزندان
6 – حل ریشه ای و درمان معضل اعتیاد
7 – گسترش فرهنگ نگهداری از سالمندان
تاریخ به روز رسانی: 1391/05/07
تعداد بازدید: 10438
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 1)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس:شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد مركزي دانشگاه
كدپستي:8815713471      تلفن:5-33330061-038
تاریخ بروز رسانی 1399/11/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal