حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۱۱/۴
قانون رسیدگی به تخلفات

ماده 19 – رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرونده صورت مي گيرد و چنانچه هيأ ت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد ، در جلسه حضور مي يابد .
تبصره – در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري ، هيأت موظف است يك بار وي را براي حضور در جلسه دعوت كند .
ماده 20 – تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد متخلفات مندرج در قانون ، بر عهده هيأت هاي رسيدگي كننده است .
ماده 21 – هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده ، و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده ( اعم از مادي و معنوي ) به دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي ، آثار سوء اجتماعي و اداري موقعيت و سوابق كارمند ، و وجود يا فقدان سوء نيت وي ، اقدام به صدور راي و اتخاذ تصميم مي كند . رأي هيأت ها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده وحاوي تخلفات منتسب به متهم ، نام ، نام خانوادگي و امضاي اعضاي راي دهنده در زير رأي صادر شده باشد .
ماده 22 – جلسه هاي هيأت ها با شركت سه نفر از اعضا رسميت مي يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا معتبر است .
ماده 23 – آراي صادر شده توسط هيأت هاي بدوي و تجديد نظر واحكام اخراج موضوع ماده (17) قانون ، بطور مستقيم و بلافاصله به اداره هاي كارگزيني يا دواير مشابه دستگاه هاي ذي ربط ارسال مي شود واحد هاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف (30) روز از تاريخ صدور رأي ، آرا و احكام صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ كرده ومدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل دهند .در صورت سهل انگاري
مسئولان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ آرا و احكام صادر شده متهم ، با آنان طبق قانون رفتار مي شود ، همچنين هرگونه خود داري يا جلوگيري از اجزاي آراي هيأت ها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار مي شود .
ماده 24 – هيأت هاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آراء همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را زير آراء خود درج كنند .
ماده 25 – درخواست تجديد نظر نسبت به آراي هيدت هاي بدوي بايد به وسيله محكوم عليه يا نماينه قانوني وي ظرف (30) روز از تاريخ ابلاغ راي ، با زبان فارسي و ذكر دلايل به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود . ملاك دريافت به موقع رخواست ، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است .
تبصره – درخواست تجديد نظر نسبت به احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده ياد شده انجام شود .
ماده 26 – اداره هاي كارگزيني دستگاه ها مكلفند درخواست اعتبار كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن ، براي رسيدگي به هيأت تجديد نظر مربوط ارسال كنند ، و در مواردي كه راي هيأت بدوي قابل جديد نظر باشد ، ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر نكند راي صادر شده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجرا كنند .
ماده 27 – كليه هيأ ت ها مكلفند در متن آراي قطعي صادر شده ، مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند .
ماده 28 – در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالت هاي استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي هيأ ت درباره وي ممكن نباشد ، مراتب به هيأت عالي گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امكان اجرا مي شود .
ماده 29 – هيات ها در موارد لزوم مي توانند در ارتباط با اتهام هاي وارد شده به كارمندان از مراجع قضايي مربوط استعلام نظر كنند و مراجع ياد شده مكلند حداكثر ظرف (30) روز به استعلام هيأت ها پاسخ دهند .
تبصره – هيأت ها مكلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر كنند و وزارت ياد شده موظف است ظرف (10) روز به استعلام هيأت ها پاسخ دهد .
ماده 30 – بلا تكليف گذاردن مستخدمان دولت در مورد طرح پرونده اتهامي آناد در هيأت ها يا صدور آراي غير قطعي ( قابل تجديد نظر ) از سوي هيأت هاي بدوي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيأت ها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد .
ماده 31 – فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي شود و در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي بندهاي «ج» ، «د» و «ز» ماده (9) قانون فوت شود اعمال مجازاتهاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود . حكم اين ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير موارد نيست .
تبصره – در صورتي كه مستخدمي به اسناد ماده (17) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور و قبل از رسيدگي توسط هيأت تجديد نظر فوت كند ، آثار حكم اخراج زائل و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود .
ماده 32 – هيأت هاي بدوي و تجديد نظر مكلفند در سريع ترين زمان ممكن به پرونده هايي كه در هيأت هاي پاك سازي و باز سازي گذشته و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري منجر به صدور رأي قطعي نشده يا آراي قطعي تئسط ديوان عدالت اداري يا هيأ ت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنند ، رسيدگي به اين پرونده ها در مواردي كه توسط هيأت هاي سابق پاك سازي يا باز سازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراي صادر شده به جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده اند به عهده هيأت تجديد نظر است . در مواردي كه توسط هيأت هاي سابق راي لازم صادر نشده باشد ، اين رسيدگي بر عهده هيأت بدوي است چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين ماده بين هيأت هاي بدوي و تجديد نظر اختلاف نظر باشد ، حل اختلاف با نماينده موضوع ماده (34) اين آيين نامه است .
ماده 33 – هيأت هاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهمات مديران ، قبلا ٌ مراتب را به اطلاع نماينده موضوع ماده (34) اين آيين نامه برسانند ، مرجع رسيدگي يه اين قبيل پرونده ها به پيشنهاد نماينده موضوع (34) اين آيين نامه و تاييد بالاترين مقام دستگاه هاي ياد شده در تبصره (1) ماده (2) اين آيين نامه ، هيأت بدوي استان مربوط يا هيأت هاي متشكل در مركز دستگاه است .
تاریخ به روز رسانی: 1395/09/20
تعداد بازدید: 5384
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:4
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس:شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد مركزي دانشگاه
كدپستي:8815713471      تلفن:5-33330061-038
تاریخ بروز رسانی 1399/11/04
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal