۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر
1391/10/12 /Dorsapax//Data/Sub_1/File/Resize/166CCC.bmp
ارائه خدمات شایسته به مراجعین از رويكردهاي كلينيك امام علي (ع) شهركرد است.
 

مجتبي حيدري در جلسه ماهیانه با نیروهای خدماتی کلینیک سیاست و روش کلینیک را ارائه خدمات شایسته همراه با احترام به مراجعین دانست.

وی از سختی کار کلینیک به واسطه مراجعه و حضور بیش از سه هزار نفر در روز به این مرکز نام برد و تأکید کرد که پرسنل بایستی ضمن انجام وظیفه شأن و حرمت مراجعین را رعایت کنند.

در ادامه سوپروایزر عصر کلینیک، عباس بحريني نیز ضمن تأکید بر انجام وظایف پرسنل به نحو شایسته از آنان خواست که با صبر و حوصله و همراه با احترام به مراجعین برخورد نموده و در ارتقاء خدمات خود کوشا باشند.

در ادامه این جلسه ضمن ارائه توضیحات در خصوص شرح وظایف پرسنل خدماتی کلینیک پرسنل پیشهادات و نظرات خود را جهت ارائه خدمات با کیفیت تر به مردم ارائه نمودند.

 

تعداد بازدید: 145
Powered by DorsaPortal